Cinsel İktidarsızlık

Cinsel iktidarsızlık konusu hakkında bilgi edinmek ve nasıl önlenir bunun hakkında bilgi almak için sitemizden yararlanabilirsiniz.

Cinsel İktidarsızlık

1. Anatomik bozukluklar: Testislerin yokluğu -epispadias, hipospadias -mikrofallus – pimozis -peyronie hastalığı.

 

2. Kalp-akciğer hastalıkları: Angına pektoris -miyokart infarktüsü – amfizem.

 

3. İlaçlara bağlı impotans: Alkol, amfetaminler (uyarıcılar), antihistaminler, barbitürat ve bro-mürler, kokain, eroin, morfin, imipramin, reser-pin, digital, aşırı nikotin.

 

4. Hormonal bozukluklar: Akromegalie, Addison hastalığı, Cushing Sendromu, diabet (Şeker hastalığı), hipotiroidi, tireotoksikoz.

 

5. Kan hastalıkları: Lösemi, anemi, Hodgkin hastalığı.

 

6. Metabolik hastalıklar: Karaciğer sirozu – Böbrek yetmezliği

 

7. Nörolojik hastalıklar: Beyin tümörleri. Parkinson hastalığı, Tabes dorsalis, elektroşok tedavisi.

 

8. Cerrahi: Abdominoperineal rezeksiyonlar, sis-tektomi, sempatektomi beyin ameliyatları.

 

9. Damar hastalıkları: Aort anevrizmaları, iliak arter tıkanmaları; Leriche Sendromu, arterioskle-roz, priapizm.

 

10. Ötekiler: Bazo metal zehirlenmeleri, radyasyon, travma.İlk yorumu siz yapın!

Ürün Hakkında Yorum Yazın

 

— zorunlu *

— zorunlu *